Top ventilation for top chefs
Jeven Logo

Air flow calculation – hoods

Projekti:
Calculation of the exhaust air flows, based on the of the connection power of the kitchen equipment.
Laite
?
Keittiölaitteet luovuttavat lämpöä ja epäpuhtauksia erilaisia määriä. Poistoilmavirtojen mitoituksessa erilaisuus otetaan huomioon keittiölaitekertoimella Ke.
Laitekerroin (Ke)
Liitäntäteho (P/kW)
?
Samanaikaisuuskerroin S määräytyy keittiölaitteen käyttöajan ja keittiölaitetyypin mukaan. Jos keittiölaite on päällä koko ruoanlaiton ajan, on samanaikaisuuskerroin yksi (1).
Samanaikaisuuskerroin (S)
?
Mitoituspoistoilmavirta Mp saadaan kertomalla keittiölaitekerroin Ke keittiölaitteen liitäntäteholla P/kW ja samanaikaisuuskertoimella S. Tuloilmavirran suuruus on 80-90 % kokonaispoistoilmavirrasta.
Poistoilmavirta (Mp=Ke*P*S ) l/s
Steamer

0

Pasta cooker

0

Kettle

0

Convection oven

0

Combi oven

0

Pizza oven

0

Smoker

0

Salamander

0

Charcoal oven

0

Tandoor oven

0

Broiler

0

Bratt pan

0

Multifunctional cookers

0

Fryer

0

Halogen range

0

Range

0

Stockpot stoves

0

Kebab grill

0

Grill

0

Wok pan

0

Bain marine

0

Dishwasher

0

Pot washer

0

Yhteensä

0 l/s

Different kitchen equipments released impurities and excess heat in different amounts. When air ow rates are determined, kitchen
equipment factor Ke takes care of this. Load factor , S , is determined by the operation hours and operation level of the kitchen
equipment. If the equipment is fully powered all the time, load factor is (1,0).Supply air ow
Supply air ow is 80-90 % from total exit air ow.

Copyright 2021 © Jeven – ammattikeittiöiden ilmanvaihtoratkaisut | Tietosuojaseloste